Lễ công bố và trao Quyết định Phó Trưởng Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ quản lý bay