Ngành hàng không: Duy trì bền vững để tái khởi động và phục hồi