Ông Salvatore Sciacchitano của Ý đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng ICAO