Phát hành tu chỉnh AIP số 1 năm 2014

Ngày 26/03/2014, Cục hàng không Việt Nam đã phê duyệt tập Tu chỉnh AIP số 1 năm 2014 (AIP AMDT 01/14).

Tập Tu chỉnh AIP này gồm các tin tức liên quan đến:

  • Sửa đổi và thiết lập các sơ đồ phương thức bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng;
  • Thiết lập các đường hàng không mới và điều chỉnh thông số của một số đường hàng không;
  • Thiết lập sơ đồ phương thức tiếp cận sử dụng thiết bị ILS tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh;
  • Sửa đổi các sơ đồ phương thức bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;
  • Sửa đổi và bổ sung các sơ đồ phương thức bay tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài;
  • Sửa tọa độ các điểm báo cáo trên sơ đồ layout của sân bay Cần Thơ;
  • Bổ sung cường độ chiếu sáng của đèn tiếp cận đường CHC 17L và 35L/R của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng;

Tập Tu chỉnh AIP số 1 năm 2014 có hiệu lực từ 0001 giờ quốc tế ngày 30/03/2014.

a