Sân bay Menorca của Tây Ban Nha sẽ sử dụng hệ thống đài kiểm soát không lưu từ xa của KONGSBERG