Thales cung cấp Giải pháp cảnh báo và phát hiện xung đột được ảo hóa để hỗ trợ kiểm soát viên không lưu Na Uy