Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không gặp mặt cán bộ nhân viên hưu trí nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024