Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Hoàng Minh gửi thư chúc mừng Ngày Khí tượng thế giới