Mưa dông chuyển mùa và công tác dự báo, cảnh báo tại Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất