Công ty Quản lý bay miền Bắc triển khai áp dụng 03 phương thức khai thác nhằm nâng cao năng lực khai thác Cảng HKQT Nội Bài