Kỷ niệm 30 năm thành lập VATM - Người dẫn đường thầm lặng