VATM - Giữ vùng trời an toàn, chắp cánh những đường bay