Lãnh đạo VATM tặng quà, chúc Tết các đơn vị khu vực phía Bắc