Những ‘bông hồng đen” giữa đại công trường sân bay Long Thành