Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 của VATM

Chi tiết Quyết định số 353/QĐ-CHK ngày 15/3/2016 của Cục Hàng không Việt Nam, xem tại đây!