Kiểm soát viên không lưu: Nghề không được phép sai lầm

Cũng ngồi phòng lạnh, bàn giấy, máy tính nhưng đó là những nhân viên văn phòng quái kiệt. Nghề kiểm soát viên không lưu (KSVKL) không có chỗ cho sai lầm. Chỉ một sơ xẩy nhỏ, sự nghiệp tan tành bởi sau mỗi huấn lệnh của họ là sinh mạng hàng trăm người, thậm chí là uy tín của cả một quốc gia. Các Trung tâm điều hành bay là nơi KSVKL làm việc trong môi trường bí ẩn, luôn được bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt. Hãy cùng Tiền phong khám phá một ngày làm việc tại nơi đặc biệt này nhân sắp đến ngày KSVKL thế giới - 20/10.
 

KSVKL phải sử dụng đồng thời mọi bộ phận trên cơ thể: Óc phán đoán, mắt quan sát màn hình ra đa, miệng ra huấn lệnh, tay vào thông số, chân cũng dùng để tắt/bật tín hiệu.

KSVKL toàn quốc, mỗi năm điều hành hơn 750 nghìn chuyến bay/năm, trên 2 nghìn chuyến/ngày đêm nên kỷ luật, tập trung cao độ là bắt buộc. Chiếc bút đặc trưng của KSVKL: Màu đỏ ghi chỉ lệnh đang thực thi. Màu xanh (hoặc đen) ký hiệu cho lệnh hoàn thành.

Trước, trong và sau khi vào trực, KSVKL luôn được theo dõi sức khỏe. Nhân viên có vấn đề sức khỏe, tâm lý không được vào ca. Khi vào ca, gặp vấn đề liền có người dự phòng thay thế.

Những biện pháp kiểm soát truyền thống vẫn được duy trì vì không quy trình nào có thể giám sát tuyệt đối nếu con người không tự giác kiểm soát lẫn nhau.

Vì đặc thù công việc, cứ sau 2 giờ làm việc, KSVKL được nghỉ giải lao, thư giãn.

Ðài kiểm soát không lưu Nội Bài luôn được kiểm soát nghiêm ngặt.

Trích nguồn Báo Tiền Phong