Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Hoàng Minh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.