Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Phạm Việt Dũng giữ chức Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Chi tiết xem tại đây