Thông báo chương trình tuyển chọn học viên để đào tạo KSVKL tại nước ngoài bằng kinh phí tự túc năm 2015

Thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành hàng không nói chung và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nói riêng đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 5129/QĐ-BGTVT, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt Đề án “ Xã hội hoá đào tạo cơ bản Kiểm soát viên không lưu” nhằm thu hút nguồn vốn xã hội nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển của Tổng công ty.

Thông báo cụ thể về chương trình tuyển chọn học viên để đào tạo Kiểm soát viên không lưu tại nước ngoài bằng kinh phí tự túc năm 2015 (xem chi tiết tại đây).

Ban biên tập