Thông báo mời tham dự hội nghị giới thiệu về chương trình tuyển chọn học viên năm 2015

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trân trọng thông báo đến các đơn vị trong ngành và kính mời các quý gia đình và các em học sinh, sinh viên tới tham dự buổi Hội nghị giới thiệu về chương trình tuyển chọn học viên để đào tạo Kiểm soát viên không lưu tại nước ngoài bằng kinh phí tự túc năm 2015. Xem chi tiết tại đây.

Trân trọng thông báo và kính mời.