VATM: Thông báo Tuyển dụng năm 2016

VATM: Thông báo Tuyển dụng năm 2016

Hội đồng thi tuyển dụng lao động năm 2016 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa ra thông báo về thời gian, số lượng và các vị trí cần tuyển dụng lao động trong năm 2016. Xem chi tiết
Thông báo: Thời gian, số lượng và đối tượng khám sức khỏe tuyển dụng lao động năm 2015

Thông báo: Thời gian, số lượng và đối tượng khám sức khỏe tuyển dụng lao động năm 2015

Hội đồng thi tuyển dụng lao động năm 2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo về thời gian, số lượng và đối tượng khám sức khỏe tuyển dụng lao động năm 2015. Xem chi tiết
Thông báo: Kết quả thi tuyển dụng lao động năm 2015

Thông báo: Kết quả thi tuyển dụng lao động năm 2015

Hội đồng thi tuyển dụng lao động năm 2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo kết quả thi của các ứng viên. Xem chi tiết
Thông báo: Kết quả thi nghe, nói tiếng Anh của các ứng viên dự tuyển Kiểm soát viên không lưu 2015

Thông báo: Kết quả thi nghe, nói tiếng Anh của các ứng viên dự tuyển Kiểm soát viên không lưu 2015

Hội đồng thi tuyển dụng lao động năm 2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo kết quả thi nghe, nói tiếng Anh của các ứng viên dự tuyển Kiểm soát viên không lưu năm 2015. Xem chi tiết