Thông báo: Lịch thi của ứng viên tham gia dự thi nghe nói Tiếng Anh đối với Kiểm soát viên không lưu

Thông báo: Lịch thi của ứng viên tham gia dự thi nghe nói Tiếng Anh đối với Kiểm soát viên không lưu

Hội đồng thi tuyển dụng lao động năm 2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo về lịch thi của ứng viên tham gia dự thi nghe nói tiếng Anh đối với Kiểm soát viên không lưu Xem chi tiết
Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi tuyển dụng lao động năm 2015

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi tuyển dụng lao động năm 2015

Hội đồng thi tuyển dụng lao động năm 2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo về kế hoạch, thời gian tổ chức thi tuyển. Xem chi tiết
Thông báo

Thông báo

Hội đồng thi tuyển dụng lao động năm 2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành Chương trình kiểm tra trình độ tiếng Anh cho đối tượng tuyển dụng làm KSVKL tại các cơ sở điều hành... Xem chi tiết
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức thi tuyển dụng vào một số vị trí. Xem chi tiết