Thông báo

Thông báo

Hội đồng thi tuyển dụng lao động năm 2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ban hành Chương trình kiểm tra trình độ tiếng Anh cho đối tượng tuyển dụng làm KSVKL tại các cơ sở điều hành... Xem chi tiết
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức thi tuyển dụng vào một số vị trí. Xem chi tiết
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức thi tuyển dụng vào một số vị trí. Xem chi tiết