Thông báo tuyển dụng của Công ty Quản lý bay miền Nam

Thông báo tuyển dụng của Công ty Quản lý bay miền Nam

Công ty Quản lý bay miền Nam thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại các Đài Kiểm soát không lưu sân bay địa phương như sau: Xem chi tiết
Thông báo tuyển dụng lao động của Công ty Quản lý bay miền Bắc

Thông báo tuyển dụng lao động của Công ty Quản lý bay miền Bắc

Công ty Quản lý bay miền Bắc là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, nhiệm vụ chính là cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo đúng tiêu chuẩn quy định; Quản lý, khai... Xem chi tiết
Thông báo Chương trình kiểm tra trinh độ tiếng Anh đối tượng tuyển dụng làm KSVKL tại  các Đài KSKL địa phương năm 2013

Thông báo Chương trình kiểm tra trinh độ tiếng Anh đối tượng tuyển dụng làm KSVKL tại các Đài KSKL địa phương năm 2013

Chương trình này quy định cách thức tổ chức kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Anh phổ thông và tiếng Anh Không lưu nhằm lựa chọn nhân sự để làm KSVKL tại các Đài... Xem chi tiết