Thông báo Chương trình kiểm tra trinh độ tiếng Anh đối tượng tuyển dụng làm KSVKL tại  các Đài KSKL địa phương năm 2013

Thông báo Chương trình kiểm tra trinh độ tiếng Anh đối tượng tuyển dụng làm KSVKL tại các Đài KSKL địa phương năm 2013

Chương trình này quy định cách thức tổ chức kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Anh phổ thông và tiếng Anh Không lưu nhằm lựa chọn nhân sự để làm KSVKL tại các Đài... Xem chi tiết
Thông báo lịch kiểm tra khám sức khỏe ứng viên tuyển dụng để đào tạo tuyển Kiểm soát viên không lưu năm 2013

Thông báo lịch kiểm tra khám sức khỏe ứng viên tuyển dụng để đào tạo tuyển Kiểm soát viên không lưu năm 2013

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam xin thông báo lịch kiểm tra khám sức khỏe ứng viên tuyển dụng để đào tạo tuyển Kiểm soát viên không lưu năm 2013 như sau: Xem chi tiết
Thông báo tuyển dụng Kiểm soát viên không lưu

Thông báo tuyển dụng Kiểm soát viên không lưu

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cần tuyển dụng Kiểm soát viên không lưu làm việc tại các Đài Kiểm soát không lưu địa phương. Xem chi tiết