Chủ tịch Lê Hoàng Minh đến thăm và chúc Tết các cơ sở cung cấp dịch vụ tại miền Nam