Chủ tịch Lê Hoàng Minh đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên tại các cơ sở điều hành bay