Công tác an toàn

TCT QLBVN: Kế hoạch triển khai Cuộc vận động ‘‘Nâng cao nhận thức Văn hóa an toàn hàng không” giai đoạn 2014-2020

TCT QLBVN: Kế hoạch triển khai Cuộc vận động ‘‘Nâng cao nhận thức Văn hóa an toàn hàng không” giai đoạn 2014-2020

Ngày 08/4/2013, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không” giai đoạn 2014-2020 của... Xem chi tiết
Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Cuộc vận động Nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không

Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo Cuộc vận động Nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không

“Phát triển văn hóa an toàn hàng không thành ý thức tự giác, lương tâm, trách nhiệm của mọi người tham gia hoạt động hàng không dân dụng”. Đó là mục đích đã được khẳng định tại Hội nghị... Xem chi tiết
Chính sách an toàn của TCT QLB VN

Chính sách an toàn của TCT QLB VN

Chính sách an toàn của TCT QLB VN Xem chi tiết
Ngành Hàng không tổng kết “Năm văn hóa an toàn hàng không”

Ngành Hàng không tổng kết “Năm văn hóa an toàn hàng không”

Ngày 15/01/2014, đúng dịp kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngành Hàng không Dân dụng, Cục Hàng không Việt Nam đã long trọng tổ chức Tổng kết “Năm văn hóa an toàn hàng không 2013 và phát động... Xem chi tiết
Phụ ước 19 (ICAO) về Quản lý An toàn

Phụ ước 19 (ICAO) về Quản lý An toàn

Vấn đề An toàn trong hoạt động hàng không luôn luôn được đề cao và chú trọng hàng đầu. Khi hoạt động hàng không ngày càng tăng thì công tác quản lý an toàn càng trở thành yêu cầu cấp thiết... Xem chi tiết