Công ty Quản lý bay miền Trung hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài Việt Nam"