Cục Hàng không tổ chức huấn luyện thực tế và trao đổi về công tác khí tượng