Cục Hàng Không Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị phục vụ USOAP tại Trung Tâm Khí tượng hàng không (AMC)