Không khí lạnh yếu tràn về chấm dứt nắng nóng tại các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ