Kỷ niệm 70 năm ngày Khí tượng thế giới 23/3/1950 - 23/3/2020, chủ đề “Khí hậu và nước - Climate & Water”