Tin Quốc tế

Giới thiệu về công nghệ giám sát đa điểm

Giới thiệu về công nghệ giám sát đa điểm

Hệ thống giám sát cung cấp cho kiểm soát viên không lưu các thông tin về máy bay như vị trí, độ cao, mã nhận dạng,… Có thể nói hệ thống giám sát chính là “mắt” của kiểm soát viên không lưu,... Xem chi tiết
Ngành hàng không: Duy trì bền vững để tái khởi động và phục hồi

Ngành hàng không: Duy trì bền vững để tái khởi động và phục hồi

Tài chính, hợp tác và sự linh hoạt là những nhân tố chính cho việc phục hồi thành công của ngành hàng không. Xem chi tiết