Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024