Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức bình giảng rút kinh nghiệm trong đợt sương mù, mưa phùn mây thấp ngày 01-02/02/2024.