Trung tâm Khí tượng hàng không tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024