Trưởng ban Nữ công Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương