VATM tham dự Hội nghị lần thứ 21 Chương trình hợp tác ATFM đa điểm nút xuyên biên giới Châu Á-Thái Bình Dương (AMNAC21)