Bí thư Đảng uỷ VATM làm việc tại Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung