Quyền Tổng Giám đốc VATM đến thăm và chúc Tết các đơn vị khu vực miền Nam