Chi đoàn Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Không gian Quản lý bay xanh – sạch – hạnh phúc”