Chi đoàn Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027