Chuyên gia USOAP ICAO đánh giá cao năng lực đảm bảo an toàn cung cấp dịch vụ ANS (BĐHĐB) của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam