Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ Quý II/2024