Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024