Diễn tập phương án Phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất