Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong khai thác dữ liệu đăng ký phao ELT, PLB hàng không và thông tin báo động cấp cứu COSPAS – SARSAT giữa VATM và VISHIPEL