Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên

Chi tiết xem tại đây.