Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Long giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết xem tại đây.