Quyết định tạm phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay.

Chi tiết xem tại đây.